Opphavsrett

Du har lov til:

 • å dele
 • å kopiere, distribuere og spre verket
 • å remikse - å bearbeide verket

 

På følgende vilkår:

 • Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler din bruk av verket).
 • Ikkekommersiell — Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål.
 • Del på samme vilkår — Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne.

 

Som forstås slik:

 • Unntak — Alle disse vilkårene kan frafalles, dersom du får tillatelse fra rettighetshaveren.
 • Andre rettigheter — På ingen måte påvirkes følgende rettigheter av lisensen:
  • Dine lovfestede rettigheter til å bruke verket i henhold til åndsverkloven;
  • Opphavsmannens ideelle rettigheter;
  • Rettigheter som andre personer måtte ha, enten i forhold til verket selv eller i forhold til bruk av verket, så som retten til eget bilde og andre personvernrettigheter.

Complete legalcode